Hotstar cookies

Please don’t log out

Always check back here for cookies, In case cookies are not working let us know through the comment section.

COOKIES #1

Account Type Premium
Status Working

JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL HERE FOR UPDATES

[
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1670873524,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ajs_group_id",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "null"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1639337590,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gat_UA-53733575-1",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1670873524,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ajs_user_id",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "%220e88af86450646ddb1c4cd56c6618c17%22"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1645677297,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_fbp",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "fb.1.1634195528976.859778914"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1702409530,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.204242797.1634195528"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1641971527,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gcl_au",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1.1.937799139.1634195528"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1639423930,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.1904469513.1639035707"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1639423930,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetsid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "76dedac058c311ecb44057dbc581d022"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1673033530,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetvid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "0b227db02cbe11eca90d8545aef64a98"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1669422385,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ajs_anonymous_id",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "%225a8f67fc-a99b-4031-a82a-a1c5ee0cb3e9%22"
},
{
"domain": "www.hotstar.com",
"expirationDate": 1639337549.955454,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "AK_SERVER_TIME",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1639337511"
},
{
"domain": "www.hotstar.com",
"expirationDate": 1670873514,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "device_id",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "c7f6edb2-766e-4386-8c6e-fa10ecda8f4b"
},
{
"domain": "www.hotstar.com",
"expirationDate": 1669422385,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "facebookCookie",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "{\"deviceId\":\"c7f6edb2-766e-4386-8c6e-fa10ecda8f4b\",\"fbId\":\"\",\"emailId\":\"\",\"isProfileRequired\":false,\"token\":\"\",\"dateOfBirth\":\"\",\"age\":\"\",\"gender\":\"\"}"
},
{
"domain": "www.hotstar.com",
"expirationDate": 1639337569.955649,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "geo",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "NG,,LAGOS,6.45,3.40,29465"
},
{
"domain": ".hotstar.com",
"expirationDate": 1949728320,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "hs_uid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "9705b7f7-1040-416a-9844-23ffd07a83bd"
},
{
"domain": "www.hotstar.com",
"expirationDate": 1665731520,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "userLocale",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eng"
},
{
"domain": "www.hotstar.com",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "userPlanAttributes",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": true,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "{\"packages\":[],\"attributes\":{\"is_device_limit_upgradable\":true,\"min_expiry_time\":1663223942000},\"client_entitlements\":{\"max_concurrent_signins\":2,\"playback_list_platforms\":[\"android\",\"ios\",\"androidtv\",\"firetv\",\"appletv\",\"roku\",\"web\",\"mweb\",\"tizentv\",\"webos\",\"jiostb\",\"chromecast\",\"tvos\",\"pctv\",\"jio\",\"jio-lyf\"],\"list_video_resolution_text\":[\"sd\",\"hd\",\"fhd\"],\"list_video_dynamic_range\":null,\"list_audio_channel_text\":null,\"max_concurrent_playbacks\":2,\"is_casting_allowed\":true,\"max_auto_bitrate\":0,\"max_auto_resolution\":1080,\"show_ads\":true,\"requested_subs_tag\":null}}"
},
{
"domain": "www.hotstar.com",
"expirationDate": 1670873513,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "userUP",
"path": "/in",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhdWQiOiJ1bV9hY2Nlc3MiLCJleHAiOjE2Mzc5NzI3ODQsImlhdCI6MTYzNzg4NjM4NCwiaXNzIjoiVFMiLCJqdGkiOiJkNWUzMDYxODYyOGQ0M2ZiYWYzMDM0YmExYzQ3MzU3NyIsInN1YiI6IntcImhJZFwiOlwiZjhkNWJiYjM0YmFjNDdjYWI1NjU5Y2IxMDViZjI0NjhcIixcInBJZFwiOlwiMGU4OGFmODY0NTA2NDZkZGIxYzRjZDU2YzY2MThjMTdcIixcIm5hbWVcIjpcImt1bmFsXCIsXCJwaG9uZVwiOlwiNzk3OTc1Mjc3M1wiLFwiaXBcIjpcIjI0MDk6NDA2NDoyYzliOmJlYzM6YzQ1MDo0NjU1OmEwMmM6ZjUwMVwiLFwiY291bnRyeUNvZGVcIjpcImluXCIsXCJjdXN0b21lclR5cGVcIjpcIm51XCIsXCJ0eXBlXCI6XCJwaG9uZVwiLFwiaXNFbWFpbFZlcmlmaWVkXCI6ZmFsc2UsXCJpc1Bob25lVmVyaWZpZWRcIjp0cnVlLFwiZGV2aWNlSWRcIjpcImM3ZjZlZGIyLTc2NmUtNDM4Ni04YzZlLWZhMTBlY2RhOGY0YlwiLFwicHJvZmlsZVwiOlwiQURVTFRcIixcInZlcnNpb25cIjpcInYyXCIsXCJzdWJzY3JpcHRpb25zXCI6e1wiaW5cIjp7XCJIb3RzdGFyU3VwZXJcIjp7XCJzdGF0dXNcIjpcIlNcIixcImV4cGlyeVwiOlwiMjAyMi0wOS0xNVQwNjozOTowMi4wMDBaXCIsXCJzaG93QWRzXCI6XCIxXCIsXCJjbnRcIjpcIjFcIn19fSxcImVudFwiOlwiQ3FrQkNnVUtBd29CQlJLZkFSSUhZVzVrY205cFpCSURhVzl6RWdsaGJtUnliMmxrZEhZU0JtWnBjbVYwZGhJSFlYQndiR1YwZGhJRWNtOXJkUklEZDJWaUVnUnRkMlZpRWdkMGFYcGxiblIyRWdWM1pXSnZjeElHYW1sdmMzUmlFZ3BqYUhKdmJXVmpZWE4wRWdSMGRtOXpFZ1J3WTNSMkVnTnFhVzhTQjJwcGJ5MXNlV1lhQW5Oa0dnSm9aQm9EWm1oa0lnTnpaSElxQm5OMFpYSmxieW9JWkc5c1luazFMakZZQVFvTkVnc0lBamdDUUFGUXVBaFlBUW9pQ2hvS0RoSUZOVFU0TXpZU0JUWTBNRFE1Q2dnaUJtWnBjbVYwZGhJRU9HUllBUXFwQVFvRkNnTUtBUUFTbndFU0IyRnVaSEp2YVdRU0EybHZjeElKWVc1a2NtOXBaSFIyRWdabWFYSmxkSFlTQjJGd2NHeGxkSFlTQkhKdmEzVVNBM2RsWWhJRWJYZGxZaElIZEdsNlpXNTBkaElGZDJWaWIzTVNCbXBwYjNOMFloSUtZMmh5YjIxbFkyRnpkQklFZEhadmN4SUVjR04wZGhJRGFtbHZFZ2RxYVc4dGJIbG1HZ0p6WkJvQ2FHUWFBMlpvWkNJRGMyUnlLZ1p6ZEdWeVpXOHFDR1J2YkdKNU5TNHhXQUVTQ1FnQkVQQ1cvZjZ6TUE9PVwiLFwiaXNzdWVkQXRcIjoxNjM3ODg2Mzg0MzY4fSIsInZlcnNpb24iOiIxXzAifQ.D4bWsIO8ELMrsDi9IVz3cb5rNsMKA19K1wNBmAl2UFc"
}
]
Back to top button